Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Zrinko Dujmović, dr.med.vet.

Datum održavanja:

Utjecaj veličine legla, porodne mase i spola na preživljavanje i svojstva rasta prasadi visokoplodnih krmača
07.07.2017. :: 11:00 sati :: Mala vijećnica

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • Izv.prof.dr.sc. Danijel Karolyi, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Doc.dr.sc. Dubravko Škorput, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Doc.dr.sc. Sven Menčik, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet

Predloženi mentor:

  • Izv.prof.dr.sc. Zoran Luković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Sažetak

Selekcijom svinja na veličinu legla i stvaranjem linija krmača visoke plodnosti javlja se problem uzgoja prasadi zbog nemogućnosti krmača da othrane svu prasad u leglu. Veća legla utječu na pojavu veće varijabilnosti porodne mase prasadi i većih gubitaka prasadi u fazi laktacije i uzgoja. Prasad ispodprosječne porodne mase osim većih gubitaka uslijed uginuća, ima i manje priraste. U smanjivanju varijabilnosti u tjelesnoj masi tijekom rasta prasadi veliku ulogu ima postupak premještanja prasadi pod druge krmače – «crossfostering». U istraživanju će se odrediti utjecaj veličine legla, porodne mase i spola na preživljavanje i svojstva rasta prasadi u fazi laktacije i uzgoja. Dobiveni rezultati trebali bi odrediti optimalnu strategiju u provođenju ujednačavanja legla po spolu, veličini i tjelesnoj masi.