Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: mr.sc. Damir Rimac, dipl.ing.agr

Datum održavanja:

Utjecaj genotipa i spola na sastav masnih kiselina intramuskularnog i potkožnog masnog tkiva svinja hranjenih uz dodatak lana
20. srpanj 2017. :: 12:0 sati :: Velika vijećnica

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • izv.prof.dr.sc. Zoran Luković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • dr.sc. Matjaž Červek, viši znanstveni suradnik, EMONA RCP, Ljubljana, Slovenija
  • izv.prof.dr.sc. Krešimir Salajpal, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Predloženi mentor:

  • izv.prof.dr.sc. Danijel Karolyi, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Sažetak

Omjer n-6/n-3 masnih kiselina u svinjskom mesu značajno premašuje nutritivno preporučene vrijednosti. Masne kiseline koje svinja može sintetizirati sama većinom su zasićene i mono-nezasićene dok se poli-nezasićene masne kiseline deponiraju u organizmu samo kada se apsorbiraju iz masti u hrani. Predloženim istraživanjem želi se, kod svinja hranjenih uz dodatak sjemena lana, kao izvora n-3 masnih kiselina u obroku, utvrditi utjecaje genotipa, spola i mogućih interakcija na sastav masnih kiselina u intramuskularnom i supkutanom masnom tkivu. Rezultati istraživanja pružiti će uvid u razlike u sposobnosti deponiranja n-3 i drugih masnih kiselina između svinja različitog genotipa i spola do kojih dolazi pri modificiranoj hranidbi uz dodatak lana. Dobivene spoznaje biti će analizirane sa stajališta utjecaja na zdravstvenu vrijednost masti za ljudsku prehranu s ciljem njihove moguće primjene u unapređenju proizvodnje svinjetine s nutritivno optimiziranim masno-kiselinskim sastavom.