Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Održano predavanje na radionici USA crops and chemicals

Izv.prof.dr.sc. Marko Vinceković održao je pozvano predavanje pod nazivom „New biopolymer based microcapsules for plant protection and nutrition“ u sklopu kojega je prezentirao znanstvena istraživanja u sklopu Uspostavnog istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) koja su povezala tri Zavoda Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Zavod za kemiju, Zavod za fitopatologiju i Zavod za povrćarstvo. Predavanje je održano u sklopu godišnje radionice: USA crops and Chemicals, July 24-26, 2017 Raleigh Convention Center, Raleigh, NC, USA.

Predavanjem je predstavljen i Agronomski fakultet kao znanstveno-nastavna institucija u Republici Hrvatskoj. Nakon predavanja ostvareni su važni kontakti za moguću suradnju.

Web stanica: radionice: https://lifesciences.knect365.com/crops-chemicals-usa/