Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Natječaj za stipendiju za pokrivanje troškova školarine za diplomski studijski program Environment, Agriculture and Resource Management (InterEnAgro)

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 6. lipnja 2017. (KLASA: 604-04/17-01/01, URBROJ: 251-71-01-17-1) raspisuje

Natječaj za stipendiju za pokrivanje troškova školarine za diplomski studijski program Environment, Agriculture and Resource Management (InterEnAgro)

Natječaj se raspisuje za tri (3) kandidata za pohađanje diplomskog studijskog programa Environment, Agriculture and Resource Management (InterEnAgro).

Na Natječaj se mogu prijaviti hrvatski državljani koji su završili preddiplomski studij i stekli najmanje 180 ECTS bodova u području poljoprivrede, šumarstva, ekologije, biologije, geologije, geografije i drugih srodnih područja. Prednost će imati kandidati koji su završili preddiplomski studij Agronomskog fakulteta.

Potrebna dokumentacija:

  1. Ispunjen prijavni obrazac doc
  2. Potvrda o znanju engleskog jezika - minimalno stupanj B2 prema CEFR
  3. Motivacijsko pismo na engleskom jeziku
  4. Prijepis ocjena preddiplomskog studija
  5. Diploma preddiplomskog studija (ako je osoba završila preddiplomski studij)
  6. Dokaz o hrvatskom državljanstvu

Kriteriji za odabir:

  1. prosjek ocjena
  2. znanje engleskog jezika
  3. motiviranost

Rok za prijavu: 18. rujna 2017. godine

Prijave s potpunom dokumentacijom dostavljaju se isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu:

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Ured za međunarodne odnose
Svetošimunska cesta 25
10000 Zagreb

Naznaka: Za natječaj - stipendija InterEnAgro

Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

Rezultati Natječaja bit će objavljeni najkasnije do 22. rujna 2017. godine.

Informacije o upisu na InterEnAgro studij: http://www.agr.unizg.hr/en/article/1409/open_enrollment_for_interenagro_academic_year_2017-2018

Dodatne informacije: Ivona Filipović, dipl. ing. (tel. 01/239 3611, @ ifilipovic@agr.hr)