AMAC - Alumni FAZ O nama Program rada Popis diplomiranih studenata

Na Skupštini Saveza ALUMNI UNIZG izabran novi predsjednik i članovi tijela Saveza

Na Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu u petak 30. lipnja 2017. održana je Izborna skupština Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG.  

Skupština Saveza izabrala je i novog predsjednika te članove tijela Saveza za sljedeće četverogodišnje razdoblje. Tako je za predsjednika izabran prof. dr. sc. Mario Šafran s Fakulteta prometnih znanosti, dugogodišnji predsjednik udruge AMAC-FSC i dosadašnji član Predsjedništva. U Predsjedništvo su izabrani: mr. sc. Anđelka Bedrica (AMA-FBF), prof. dr. sc. Hrvoje Brkić (AMA SFZG), prof. emer. Nada Čikeš (AMAMUZ), prof. emer. Mladen Franz (AMAC FSB) i dr. sc. Martina Kolar-Billege (AMAC-UFZG), a za koordinatore pridruženih članova izabrani su Krešimir Mustapić (AMAC Toronto) i Lamia Barbier Ruzdic (AMCA-Paris).

Za članove Nadzornog povjerenstva izabrani su: izv. prof. dr. sc. Jelena Macan (AMACIZ), doc. dr. sc. Ana Matin sa našeg fakulteta (AMAC-Alumni FAZ) i Asja Ostrogović, mag. pharm. (AMA-FBF), a u Časni sud: Olga Kolobarić, dipl. ing. (AMCA-TTF), prof. dr. sc. Mirela Leskovac (AMACIZ) i dr. sc. Dubravka Pavišić-Strache (AMA-FBF).