Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Dobitnici Dekanove nagrade za akademsku godinu 2016./2017.

Dekanovu nagradu za akademsku godinu 2016./2017. dobili su sljedeći studenti Agronomskog fakulteta:

  • Antonio Pavičić: Utjecaj različitih izvora svjetla i citokinina u mediju na mikropropagaciju kapara (Capparis spinosa L.) i merale (Amelanchier alnifolia Nutt.), prof.dr.sc. Snježana Kereša (mentor)
  • Anita Štivčić: Preferencija ishrane žute kukuruzne sovice Helicoverpa armigera (Hubn.) (Lapidoptera: Noctuidae), doc.dr.sc. Maja Čačija (mentor)
  • Lucija Katanec: Detekcija viroida vinove loze sekvenciranjem nove generacije, doc.dr.sc. Darko Vončina (mentor)
  • Iva Braje, Jasna Markić, Tin Smrekar: Prostorno-vremenska varijabilnost u produkciji sjemena i polena alergene korovne vrste Ambrosia artemisiifolia L. u kontinentalnoj Hrvatskoj, doc.dr.sc. Maja Šćepanović (mentor)
  • Darija Borović: Segmentacija tržišta lokalne hrane na temelju stavova potoršača, doc.dr.sc. Željka Mesić (mentor)

Čestitamo dobitnicima i njihovim mentorima!