Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Svečani prijam studenata I. godine studija

Datum održavanja: -

Sveučilišni preddiplomski studij

ponedjeljak, 2. listopada 2017. :: dvorana 6/A

  • 09:00 sati - Animalne znanosti, Biljne znanosti, Krajobrazna arhitektura
  • 11:00 sati - Hortikultura, Ekološka poljoprivreda, Poljoprivredna tehnika
  • 13:00 sati - Agroekologija, Agrarna ekonomika, Zaštita bilja

Sveučilišni diplomski studij

  • Utorak 03. listopada 2017. :: 11 sati :: dvorana 6A

Početak nastave u akademskoj godini 2017./2018. je 2. listopada 2017. godine.