Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Tonka Ninčević, mag. ing. agr.

Datum održavanja:

Genetska i biokemijska raznolikost sredozemnog smilja (Helichrysum italicum /Roth/ G. Don)
16.10.2017. :: 12:00 sati :: Velika vijećnica

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • doc. dr. sc. Martina Grdiša, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, predsjednica
  • prof. dr. sc. Zlatko Liber, Svečilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet
  • izv. prof. dr. sc. Sandro Bogdanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Predloženi  mentori:

  • prof. dr. sc.  Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • doc. dr. sc. Marija Jug-Dujaković, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split

Sažetak

Sredozemno smilje (Helichrysum italicum /Roth/ G. Don) je višegodišnji polugrm iz porodice Asteraceae rasprostranjen na području Sredozemlja. Koristi se zbog ljekovitog učinka povezanog s eteričnim uljem. Sredozemno smilje pokazuje visoku razinu morfološke, biokemijske i genetske raznolikosti. Posljednjih godina u Hrvatskoj je sredozemno smilje postalo gospodarski važna biljka koja se prikuplja u prirodi, a također i uzgaja. U svrhu procjene biokemijske i genetske raznolikosti uzorkovat će se 18 populacija koje predstavljaju cjelokupni areal vrste na području Hrvatske. Primke će se uzgojiti u stakleniku, te posaditi na pokušalište Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu. Količina i sastav eteričnog ulja će se analizirati plinskom kromatografijom sa masenim spekrometrom. Molekularna analiza će se provesti pomoću biljega AFLP. Utvrdit će se odnos između kemijskog sastava i genetske raznolikosti populacija.