Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Jasna Kraljičak, mag. ing. agr.

Datum održavanja:

Obrana teme doktorskog rada :: Jasna Kraljičak, mag. ing. agr.
Datum održavanja: 25. 10. 2017.

Model tradicijske okućnice Baranje temeljen na očuvanju i zaštiti izvornih biljnih vrsta
25.10.2017. :: 10:15 sati :: Velika vijećnica

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • prof. dr. sc. Ivo Grgić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, predsjednik
  • prof. dr. sc. Nada Parađiković, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Poljoprivredni fakultet
  • prof. dr. sc. Ines Han Dovedan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Predloženi  mentori:

  • izv. prof. dr. sc.  Vesna Židovec, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • prof. dr. sc. Ramona Franić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Sažetak

Tradicijska okućnica u ruralnom okruženju, predstavlja element kulturne baštine nekog kraja, a izložena je propadanju zbog prirodnih i društvenih promjena. S obzirom na multikulturalnost i različitost tradicijskih obilježja Baranje, ruralna baština, čiji je sastavni dio tradicijska okućnica, trebala bi postati temelj ruralnog turizma. Ovim istraživanjem će se opisati elementi tradicijske okućnice Baranje s naglaskom na biljne vrste te definirati kriteriji za ocjenu i vrednovanje tradicijske okućnice s ciljem poboljšavanja usluge i popularizacije seoske sredine kao turističke destinacije. Ispitat će se stavovi pružatelja i korisnika usluga o spremnosti korištenja modela tradicijske okućnice kao proizvoda turističke ponude, a izračunat će se i odnos koristi i troškova podizanja jedne nove tradicijske okućnice i korištenja u turističke svrhe te izraditi model tradicijske okućnice s definiranim kriterijima za njegovu ocjenu i valorizaciju. Tradicijska kuća, zajedno s okućnicom i vrtom te autohtonim biljnim vrstama u budućnosti bi se mogla zaštiti kao materijalna kulturna baština Republike Hrvatske, što bi dalo dodatnu društvenu i ekonomsku korist ovoga rada.