Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Objavljena knjiga :: Handbook of Mik of Non-Bovine Mammals

Wendorff, W.L., Kalit, S. (2017): Processing of Sheep Milk. U: Handbook of Mik of Non-Bovine Mammals (Urednici: Park, Y.W., Haenlein i G.F.W., Wendorff, W.L.), Wiley Blackwell, 222-260.

Knjiga prikazuje raspoloživost, sastav i tehnologiju proizvodnje mlijeka u svijetu od sisavaca koji nisu goveda. Knjiga obrađuje osam vrsta mlijeka domaćih životinja: kozje, ovčje, bivolje, kobilje, devino mlijeko, mlijeko jaka, soba, krmače i ostalih manje značajnih vrsta ne-goveda kao i humano mlijeko. Knjiga predstavlja nadograđeno prvo izdanje, s obzirom da su od 2006. godine, kada je izašlo prvo izdanje, u znanosti proizašle mnoge nove spoznaje koje su ugrađene u ovo izdanje. Ova knjiga naglašava važnost ne-goveđeg mlijeka u svijetu različitih klimatskih i zemljopisnih područja. Potrošači suvremenog društva traže nove raznovrsnije, sofisticiranije i nutritivno vrijednije namirnice što ovoj knjizi daje veliki značaj. U knjizi je autor Kalit Samir zajedno s Williamom L. Wendorffom napisao poglavlje Processing of Sheep Milk.