Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Nivia Skelin, dipl.ing.agr.

Datum održavanja:

Uloga struktura i elemenata krajobraza u stvaranju prepoznatljive slike naselja
15.11.2017.:: 11: 00 sati :: Mala vijećnica

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu:

  • doc.dr.sc.Petra Pereković, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, predsjednica
  • izv.prof.dipl.ing.arh. Stanko Stergaršek, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  • prof.dr.sc. Anka Mišetić, Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet

Predloženi mentori:

  • prof.dr.sc. Nenad Lipovac, Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
  • prof.dr.sc. Branka Aničić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Sažetak

Krajobrazne strukture važan su čimbenik prepoznatljive slike naselja. Osim graditeljskih i urbanih, krajobrazne strukture održavaju svoj kontinuitet i značenje kroz povijest te formiraju prepoznatljivu sliku naselja. Mnoga naselja danas gube svoju prepoznatljivu sliku koju su stvarali dugi niz stoljeća. Na primjeru malih gradova u obalnom, priobalnom i kontinentalnom dijelu Hrvatske (Rab, Motovun i Petrinja) koji su kao povijesne urbane cjeline upisani u Registar kulturnih dobara istražiti će se krajobrazne strukture koje su očuvale svoj povijesni kontinuitet i osim graditeljskih struktura doprinose stvaranju njihove prepoznatljivosti. Cilj je utvrditi koje su krajobrazne strukture postojane i ključne za opstojnost prostornog identiteta naselja. Konačni cilj i svrha istraživanja je utvrđivanje planerskih smjernica i postupaka prilikom izrade prostornih i urbanističkih planova kako bi se omogućilo očuvanje i zaštita krajobraznih struktura koje doprinose prepoznatljivosti slike naselja.