Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Dopusnica o izvođenju združenog diplomskog studijskog programa Danube AgriFood Master

Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdalo je Agronomskom fakultetu Potvrdu da je združeni diplomski sveučilišni studijski program Sustainability in Agriculture, Food Production and Food Technology in the Danube Region (Danube AgriFood Master – DAFM) upisan u Upisnik studijskih programa. DAFM je ujedno prvi združeni studij na Sveučilištu u Zagrebu koji je dobio dopusnicu nakon provedenog postupka vrjednovanja.

Studijski program započet će s izvođenjem akademske godine 2018./2019.

DAFM studij traje 4 semestra, završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova i akademski naziv magistar inženjer agronomije. Agronomski fakultet studij izvodi u suradnji sa University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, Austrija, Szent István University, Mađarska, Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine „King Michael I of Romania”, Rumunjska i University of Novi Sad, Agricultural faculty, Srbija.

Dodatne informacije o studiju: http://ica-casee.eu/index.php/casee-master