Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Dobrovoljno darivanje krvi

Datum održavanja:

utorak, 12.12.2017. :: 10:30-14 sati :: Velika vijećnica (VI pavljon)

Bilo bi dobro da potencijalni darivatelji ne budu na tašte. Za registraciju darivatelja obavezno ponijeti osobnu iskaznicu (i iskaznicu dobrovoljnog darivatelja ako je imaju).