Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Poziv za obavljanje poslova pomoći studentima s invaliditetom

Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu raspisuje Poziv za mogućnost obavljanja poslova pomoći studentima s invaliditetom za redovite studentice i studente. Poslovi će uključivati pružanje raznih vrsta asistencije poput pomoći u kretanju, pri odijevanju i obavljanju osobne higijene, pri konzumaciji hrane i pića te ostalih svakodnevnih aktivnosti.

Poslovi se obavljaju isključivo u prostorima Studentskoga doma 'Stjepan Radić' u smjenama od 6 do 8 sati dnevno po cijeni sata rada od 25 kuna.

Poziv