Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana doktorske diseratacije :: Vesna Jurkić, mag.ing.agr.

Datum održavanja:

Utjecaj reakcije tla na dinamiku kalija u lišću vinove loze i mineralni sastav mošta
18.12.2017. :: 14:00 sati :: Velika vijećnica

Mentor rada:

  • prof. dr. sc. Lepomir Čoga

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:

  • Prof. dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić redovita profesorica u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Prof. dr. sc. Zdenko Lončarić redoviti profesor, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet
  • Doc. dr. sc. Marko Petek docent, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

SAŽETAK

Provedena istraživanja imala su za cilj utvrditi u kolikoj mjeri reakcija tla utječe na usvajanje i dinamiku kalija, kalcija i magnezija u lišću vinove loze (Vitis vinifera L.) i mineralni sastav mošta. Istraživanja su provedena na kiselom i alkalnom tlu na području Plešivičkog vinogorja u razdoblju 2009.-2011. godine, na sorti Sauvignon bijeli (podloga Berlanderieri x Riparia SO4).

Rezultati mineralnog sastava lišća, u sve tri godine istraživanja, pokazali su da postoji značajan utjecaj reakcije tla, fenofaze i godine istraživanja na koncentracije K, Ca i Mg u lišću. Veće koncentracije K utvrđene su u lišću vinove loze na kiselom tlu u odnosu na alkalno tlo dok su veće koncentracije Ca i Mg utvrđene na alkalnom tlu u svim godinama istraživanja u odnosu na kiselo tlo Veće koncentracije K na kiselom tlu mogu se dovesti u vezu s interakcijskim odnosom Ca i K na alkalnom tlu, odnosno antagonističkim odnosom Ca i K, koji je rezultirao slabijim usvajanjem K na alkalnom tlu. Utvrđene razlike u koncentracijama Ca i Mg na kiselom i alkalnom tlu, mogu se dovesti u vezu s različitim klimatskim prilikama tijekom istraživanja i njihovim utjecajem na usvajanje Ca i Mg.

Na kationski odnos K/(Ca+Mg) u lišću u sve tri godine istraživanja značajan utjecaj imala je reakcija tla te fenofaza rasta i razvoja. Širi odnos K/(Ca+Mg) u lišću vinove loze, u svim godinama istraživanja utvrđen je na tlu kisele reakcije u odnosu na alkalno tlo. Nepovoljni kationski odnos u najvećoj mjeri rezultat je antagonizma između K i Ca te K i Mg te nepovoljnih klimatskih prilika koje su rezultirale smanjenim usvajanjem Ca i Mg. Rezultati mineralnog sastava mošta pokazuju da su utvrđene vrijednosti K, Ca i Mg pod utjecajem reakcije tla, a u pojedinim godinama i klimatskih prilika.

Analizom mineralnog sastava mošta utvrđeno je da su koncentracije Ca i Mg u moštu u sve tri godine istraživanja veće na alkalnom tlu u odnosu na kiselo tlo. Za razliku od Ca i Mg koncentracija K u moštu bila je veća na alkalnom tlu samo u 2009. godini dok su u ostale dvije godine istraživanja veće koncentracije K utvrđene na kiselom tlu.

Na koncentraciju šećera u moštu, u sve tri godine istraživanja, nije značajno utjecala reakcija tla, ali je utvrđen značajan utjecaj godine i interakcijski učinak reakcije tla i godine. Veće koncentracije šećera u moštu u 2009. i 2010. godini bile su na alkalnom tlu u odnosu na kiselo tlo dok je veća koncentracija šećera u moštu utvrđena u 2011. godini na kiselom tlu. Veće koncentracije šećera u moštu na kiselom tlu povezane su s većim koncentracijama kalija u lišću na kiselom u odnosu na alkalno tlo.

U sve tri godine istraživanja veće koncentracije ukupnih kiselina u moštu bile su na tlu kisele reakcije u odnosu na alkalno tlo.Temeljem dobivenih rezultata može se zaključiti da je utjecaj reakcije tla i fenofaze na koncentraciju i dinamiku kalija, kalcija i magnezija te na njihov međusobni odnos u lišću vinove loze značajan, dok su kemijska svojstva i mineralni sastav mošta pod jačim utjecajem klimatskih prilika, osim ukupnih kiselina koje su redovito veće na tlu kisele reakcije.

Ključne riječi:  reakcija tla, kalij, mošt, šećeri, kiseline