Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Rješenje Ministarstva poljoprivrede o ispunjavanju uvjeta dobre istraživačke prakse

Ministarstvo poljoprivrede utvrdilo je da Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet ispunjava uvjete za obavljanje pokusa/istraživanja i analize učinkovitosti sredstava za zaštitu bilja te je ovlastilo Fakultet da može u skladu s dobrom istraživačkom praksom obavljati pokuse/istraživanja i analize učinkovitosti sredstava za zaštitu bilja.  

Rješenje Ministarstva