Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Erasmus+ natječaj za mobilnost nastavnog osoblja (KA107) - partnerske zemlje

Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) - Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država za razdoblje mobilnosti od 19.02.2018. do 31.03.2019.

Na Natječaj se mogu prijaviti nastavnici AFZ-a za mobilnost u svrhu podučavanja na sljedeća partner sveučilišta:

 1. Universidad de la Frontera, Čile – 1 nastavnik u trajanju od 9 dana (uključujući dane putovanja);
 2. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) / Bogor Agricultural University (IPB) , Indonezija – 1 nastavnik u trajanju od 12 dana (uključujući dane putovanja);
 3. University of Pretoria, Južnoafrička Republika – 1 nastavnik (1 mjesto za AFZ, PRAVO i VEF) u trajanju od 9 dana (uključujući dane putovanja);
 4.  Huazhong Agricultural University, NR Kina – 2 nastavnika u trajanju od 9 dana (uključujući dane putovanja);
 5. University of Novi Sad / University of Belgrade, Srbija  – 1 nastavnik (1 mjesto za AFZ i FFZG) u trajanju od 5 dana (uključujući dane putovanja).

Isti kandidat može se prijaviti na samo jednu mobilnost u sklopu ovoga Natječaja.

Pod nastavnim osobljem se smatraju zaposlenici AFZ-a na radnim mjestima u znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavim, nastavnim i suradničkim zvanjima (uključujući i znanstvene novake, uz uvjet da su uključeni u izvedbu nastave).

Mobilnost je moguće ostvariti od 19. veljače 2018. do 31. ožujka 2019. godine.

Uvjet je održavanje najmanje 13 sati nastave na Bogor Agricultural University (IPB) te 8 sati na ostalim sveučilištima.

Financijska potpora

Financijska potpora za mobilnost osoblja predstavlja zbroj iznosa sredstava za životne troškove (paušalni iznos) i sredstava za putne troškove (paušalni iznos).

Iznos za troškove života dodjeljuje se za svaki dan u kojem se izvodi ugovorena aktivnost i za dva dana provedena na putu: 1 dan puta izravno prije prvog dana aktivnosti i 1 dan puta izravno poslije zadnjeg dana aktivnosti. Iznos pojedinačne potpore (iznos u EUR po danu) je 160 EUR.

Potpora za putne troškove dodjeljuje se u obliku paušalnog iznosa koji je Sveučilištu u Zagrebu dodijeljen za pojedinu partnersku državu. Potpora pokriva dvosmjerno putovanje te iznosi: 1100 EUR za mobilnosti u Čile, Indoneziju, Južnoafričku Republiku i NR Kinu te 180 EUR za Srbiju.

PRIJAVA mora sadržavati sljedeće dokumente:

 1. prijavni obrazac prilog 1
 2. ispunjen i potpisan obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja ovjeren od prihvatne ustanove kao i od matičnog fakulteta prilog 2za matični fakultet potpisuje prodekanica za međunarodnu suradnju, dostaviti u UMO na potpis
 3. životopis na hrvatskom ili engleskom jeziku na Europass obrascu (do 4 stranice)
 4. dokaz o zaposlenju na Ugovor o radu/djelu na matičnoj ustanovi – izdaje Kadrovska služba
 5. potpisana suglasnost dekana za odsustvo kandidata s radnog mjesta za vrijeme planirane mobilnosti – izdaje UMO
 6. pozivno pismo s prihvatne ustanove (fakultativno)

Prijave je potrebno dostaviti u UMO u pisanom obliku te u elektronskom obliku poslati na e-mail adresu umo@agr.hr  pošto će biti poslane skupno za sve djelatnike AFZ-a.

Napomena: Dokumentacija u pisanom obliku mora biti vlastoručno (originalno) potpisana od strane kandidata i matične ustanove dok potpis od strane / prihvatne ustanove može biti u skeniranom obliku. 

Rok za prijavu: 08. siječnja 2018.

Kompletan tekst Natječaja možete pronaći na stranicama Sveučilišta u Zagrebu