Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

CEU :: priznanje povodom 10 godina rada

Sveučilišni računski centar Srce u povodu 10 godina rada Centria za e-učenje dodjeljuje priznanje Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i izv. prof. dr. sc. Zoranu Lukoviću

prvoj ustanovi koja je kao institucijski korisnik započela s uporabom sustava za e-učenje Merlin i izv. prof. dr. sc. Zoranu Lukoviću koji je svojim trudom i zalaganjem uveo e-učenje na Agronomski fakultet.

Priznanje