Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Nastupno predavanje :: Dr. sc. Domagoj Stupić

Datum održavanja:

Reducirana oplodnja cv. Grk (V. vinifera L.) i njen utjecaj na kvalitetu grožđa i vina
četvrtak, 18. siječnja 2018. :: 10:00 sati :: dvorana IV/C

Predavanje će se održati u nazočnosti Stručnog povjerenstva u sastavu:

  • doc.dr.sc. Darko Preiner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • izv.prof.dr.sc. Marko Karoglan,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • izv.prof dr.sc. Dunja Leljak Levanić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 

te nastavnika i studenata Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.