Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Kampanja "Za fakultet bez duhanskog dima: Lakše živim ak’ ne dimim"

Katedra tjelesne i zdravstvene kulture u suradnji sa studentima predložila je kampanju: „Za Fakultet bez duhanskog dima: Lakše živim ak' ne dimim“, a koju je usvojilo Fakultetsko vijeće.

Promocijski poster i slogan izradila je studentica Lorena Đurić sa studija Krajobrazna arhitektura.

Cilj kampanje je osvijestiti sve članove akademske zajednice o važnosti provedbe zakonske regulative vezano za konzumaciju duhanskih proizvoda u obrazovnim i znanstvenim ustanovama i pozvati sve konzumente duhanskih i srodnih proizvoda na suzdržavanje konzumiranja tijekom boravka na Fakultetu. 

Prema Zakonu nepušača od djelovanja duhanskog dima na radu (čl. 57.) Zakona o zaštiti na radu Agronomski fakultet je obvezan provoditi zaštitu nepušača od djelovanja duhanskog dima. Zabrana pušenja propisuje se i čl. 25 Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda. Pušenje je zabranjeno u zatvorenim prostorima i prostorima udaljenim manje od 20 metara od ulaza u zgradu obrazovne ustanove. Prekršajne odredbe za ustanovu su u visini do 70.000 do 150.000 kuna, a za fizičku osobu 1.000 kuna.

Predstojnicima zavoda dostavljena je prezentacija o Kampanji s molbom da se informiraju studenti o prekršajnim odredbama kako ne bi plaćali prekršajne kazne. 

Poštovani studenti i djelatnici Fakulteta pozivamo vas da se svi aktivno uključite u Kampanju „Za Fakultet bez duhanskog dima: Lakše živim ak' ne dimim“. Pokažimo odgovornost, samodisciplinu i brigu za zdravlje u tjednu od 15. - 19. 01. 2018., kad obilježavamo kao "Tjedan bez duhanskog dima"!

Promocijski poster