AMAC - Alumni FAZ O nama Program rada Popis diplomiranih studenata

Godišnja skupština AMAC - Alumni FAZ

Godišnja skupština AMAC – Alumni FAZ održana je 29. studenog 2017. u 10:00 sati u prostorijama Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta - Velika vijećnica. Predsjednik Udruge prof.dr.sc. Zlatko Janječić pozdravio je sve prisutne i zahvalio na dolasku. Nakon toga je usvojen Dnevni red te je utvrđeno da je na skupštini prisutno 11 članova udruge, što je s obzirom na broj pristupnica i plaćenih članarina bilo dovoljno kako bi skupština započela. Prihvaćen je prijedloga da zapisničar bude Aleksandra Hršak, a ovjeritelji zapisnika Damir Županić i Mateja Grubor. Iza toga je Predsjednik iznio izvješće o radu Udruge. Istaknuo je kako je  20. travnja 2016. proveden izbor novog predsjedništva, predsjednika, dopredsjednika, tajnika i nadzornog odbora Udruge te kako je prihvaćen novi naziv Udruge i novi Statut. Naveo je kako je ostvareno: upis promjena u registar udruga,  dobiven je OIB, otvoren je žiro račun u banci, izrađene su  internet stranica i Facebook stranica, obnovljena je baza podataka članova, organizirana su predavanja u sklopu manifestacije – Dani karijera, dana je pomoć studentima pri realizaciji stručne prakse i terenske nastave te pri zapošljavanju diplomiranih studenata, a isto tako je ostvareno sudjelovanje u radu Savezu Udruga Sveučilišta u Zagrebu.

Kao neostvarene ciljeve predsjednik je naveo utemeljenje pojedinih Sekcija Udruge i ostvarenje radnog prostora Udruge. 

Iza toga je uslijedila rasprava iz koje se zaključilo da se pošalju prijedlozi kako poboljšati rad Udruge, koje aktivnosti organizirati i kako privući veći broj članova. 

Tajnica udruge doc.dr.sc. Ana Matin istaknula je kako je odrađen uistinu velik posao oko ponovne registracije Udruge. Navela je kako mnoge udruge taj posao još nisu uspjele odraditi i zato nisu niti članovi skupštine Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG. Navela  je kako je od 32 člana, 26 njih treba platiti članarinu, a platilo je svega 8, te kako je poslala velik broj pristupnica. Obavijestila je članove kako će im putem mail adrese poslati podsjetnik o plaćanju članarine. Financijsko izvješće tajnice Udruge jednoglasno je usvojeno. 

Pod točkom razno prof.  Mate Bobanac predložio je da se osnuje pjevačka sekcija, prof.dr.sc. Renata Bažok predložila je da se pristupnice za članstvo dijele na simpozijima i sličnim događajima, a Ivo Delonga dipl.ing. agr., predložio je i pozvao članove Udruge da se sljedeća skupština održi u njegovom poduzeću Euroinspekt Croatiacontola. 

Po završetku Skupštine članovi Udruge nastavili su neformalno druženje uz zajedničko fotografiranje.

Fotogalerija

Godišnja skupština AMAC - Alumni FAZ
Godišnja skupština AMAC - Alumni FAZ
Godišnja skupština AMAC - Alumni FAZ
Godišnja skupština AMAC - Alumni FAZ
Godišnja skupština AMAC - Alumni FAZ
Godišnja skupština AMAC - Alumni FAZ
Godišnja skupština AMAC - Alumni FAZ
Godišnja skupština AMAC - Alumni FAZ
Godišnja skupština AMAC - Alumni FAZ