Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Poljoprivredna konferencija Slavonika 2018.

Datum održavanja:

6. ožujka 2018. na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku održat će se treće izdanje poljoprivredne konferencije Slavonike. Agencija Apriori World uz Poljoprivredni fakultet Osijek i Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet te institucionalnim partnerom, Europskom bankom za obnovu i razvitak donose dan ispunjen zanimljivim i aktualnim temama o modernom dobu poljoprivrede.

Agronomski fakultet osigurava kotizacije koje uključuju prijevoz i ručak za 50 najbržih studenata. Prijave na mail adresu cpsk@agr.hr. Prilikom prijave obvezno navesti ime i prezime te mail adresu.

Prijave se primaju do 20.02.2018.