Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana doktorskog rada :: Željka Bedek, dipl. ing.

Datum održavanja:

Strateško upravljanje rizikom vinarija u Hrvatskoj
31.01.2018. ::  11:00 sati :: Velika vijećnica

Mentor rada:  

  • izv. prof. dr. sc. Mario Njavro

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:

  • Doc. dr. sc. Vesna Očić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Doc. dr. sc. Ana-Marija Jagatić Korenika, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Izv. prof. dr. sc. Jadranka Deže, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet u Osijeku

SAŽETAK

U vinogradarstvu i vinarstvu Republike Hrvatske sabrani su tradicija, žrtva i nada, jedinstvenost terroira i sortimenta. Osim ove gotovo „romantične“ slike, vinogradari i vinari izloženi su svakodnevnom dokazivanju na tržištu. Upravljanje rizicima važan je dio poslovnog uspjeha i potrebno im je posvetiti važnost i sagledati ih u cjelini.

Ciljevi istraživanja bili su analizirati rizik u poslovanju, rangirati vinarije prema stupnju rizika i dati preporuke instrumenata upravljanja rizikom te ustanoviti učinkovitost strateškog upravljanja rizikom primjenom stohastičkih simulacija.

U radu su korištene metode analize rizika, strateškog upravljanja, anketnog ispitivanja, regresijska, korelacijska i financijska analiza i stohastičke simulacije.

Rezultati su pokazali da anketirane vinarije u Hrvatskoj prepoznaju rizike i strategije, ali nedovoljno primjenjuju strategije upravljanja rizicima. Ispitanici smatraju važnim primjenjivati strategije za upravljanje rizicima na gospodarstvu (poput pridržavanja tehnologije i agrotehničkih rokova, prodaje putem više različitih kanala, …) i izvan gospodarstva (poput korištenja programa potpore) te strategije prijenosa rizika (osiguranje,...). S druge strane, ispitanici ponekad i često primjenjuju strategije izvan gospodarstva i ponekad primjenjuju strategije za upravljanje rizicima na gospodarstvu. Strategije prijenosa rizika rijetko se primjenjuju u anketiranim vinarijama u Hrvatskoj.

Financijski pokazatelji sugeriraju da se većina vinarija, u promatranom petogodišnjem razdoblju, nalazi u teškoj situaciji u svom poslovanju što se tiče likvidnosti, zaduženosti i rizika od stečaja. Prema ukupnoj prosječnoj vrijednosti, 47 poslovnih subjekata od ukupno 95 poslovalo je s dobitkom.

Altman A-Z score kao pokazatelj rizika od stečaja korišten je za rangiranje vinarija prema stupnju rizika. Prema standardnoj devijaciji Altmanov A-Z-score rangirano je 95 vinarija u Hrvatskoj. Rezultati su pokazali veliki broj visoko rizičnih vinarija koje su imale prosječnu srednju vrijednost score-a manju od 1,23, a kojima prijeti vrlo veliki, 95%-tni rizik od stečaja. Od ukupno 95 analiziranih vinarija, 75 poslovnih subjekta visoko su rizične vinarije. Rezultati jednostavne linearne regresije pokazali su da je najrizičnija varijabla materijalni trošak koji utječe na ukupan prihod. Osim materijalnih troškova i troškovi osoblja imaju utjecaj na ukupan prihod. Rezultati modela strateškog upravljanja rizikom odnosno strategije modernizacije i rasta kroz nova ulaganja rezultirali su povećanjem stope rasta, Altman A-Z score-a, neto i bruto dobiti, dobiti prije kamata i poreza, povrata na imovinu, povrata na kapital za 7%, 23,74%, 59%, 41,35%, 36,06% i 22,56%.

Istraživanjem je potvrđena hipoteza da primjena strateškog upravljanja rizikom doprinosi rastu i profitabilnosti vinarija te je djelomično potvrđena hipoteza da su vinarije u Hrvatskoj izložene riziku.

Ključne riječi: strateško upravljanje, rizik, strategije, vinarije, Republika Hrvatska