Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Realiziran projekt "Ekološka karta Grada Zagreba"

Projekt je  8. veljače 2018. prezentiran javnosti, a informacija o tome dostupna je na sljedećoj poveznici: http://www.stampar.hr/

Interaktivna web aplikacija dostupna je na sljedećoj web stranici: http://ekokartazg.westeurope.cloudapp.azure.com/

Voditelj dionice TLO, jedne od triju glavnih komponenti montrenja okoliša Grada Zagreba uz ZRAK i VODU, je prof.dr.sc. Marija Romić, Zavod za melioracije.

Partneri i suradnici

Nositelj: Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ www.stampar.hr

Nadležni uredi:

  • Grad Zagreb www.zagreb.hr
  • Gradski ured za zdravstvo
  • Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša
  • Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo
  • Ured za upravljanje u hitnim situacijama
  • Stručna služba gradonačelnika

Suradne ustanove: