Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Lovro Babić, mag.ing.agr

Datum održavanja:

Stabilizacija dohotka u ratarskoj proizvodnji primjenom indeksnog osiguranjaj
23.02.2018. ::  11:00 sati :: Mala vijećnica

Predloženi mentor:

  • izv.prof.dr.sc. Mario Njavro.

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • doc.dr.sc. Vesna Očić , Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet,
  • prof.dr.sc. Milan  Pospišil, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet,
  • izv.prof.dr.sc. Todor Marković, Poljoprivredni fakultet Novi Sad.

SAŽETAK

Ratarska je proizvodnja najvažniji sektor poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj. Suho ratarenje najčešći je (često i jedini mogući) oblik ratarske proizvodnje. Varijabilnost prinosa je značajna (uzrokovana klimatskim pojavama, količinom oborina), a instrumenata za upravljanje rizikom manjka. „Tradicionalni“ oblici osiguranja usjeva imaju brojna ograničenja i traže se inovativna rješenja. Indeksno osiguranje uvodi objektivnije mjerilo, indeks, koji je pod manjim utjecajem osiguranika i troškovno je učinkovito. Pretpostavka je rada kako primjena indeksnog osiguranja stabilizira dohodak u ratarskoj proizvodnji, a cilj je utvrditi učinkovitost indeksnog osiguranja i izvedivost. Prijedlog indeksnog osiguranja testirat će se na području Istočne Slavonije u proizvodnji kukuruza i pšenice. U tu će se svrhu rabiti simulacije i teorija korisnosti.
Istraživanje ima teoretske i praktične posljedice na razvoj upravljanja rizikom na poljoprivrednim gospodarstvima u uvjetima klimatskih promjena.