Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Natječaj ERASMUS+ stručna praksa :: ak. god. 2017./2018. (3. krug)

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2017./2018. (3. krug).

Treći krug Natječaja namijenjen je isključivo studentima koji odlaze (započinju) mobilnost u razdoblju od 02.05.2018. - 30.07.2018. Erasmus+ stručna praksa u akademskoj godini 2017./18. mora završiti najkasnije 30.09.2018.

Na Natječaj se mogu prijaviti studenti preddiplomskog, diplomskog ili poslijediplomskog studija Sveučilišta u Zagrebu. Minimalno trajanje stručne prakse u sklopu programa Erasmus+ je 2 mjeseca do najviše 12 mjeseci.

Financijska potpora iznosi 460 do 560 € mjesečno, ovisno o zemlji u koju student odlazi, a financira se cjelokupno razdoblje odobrene mobilnosti. Za studente  slabijeg socioekonomskog statusa dodjeljuje se dodatna financijska potpora. Princip dodjele financijske potpore je prema redoslijedu zaprimanja prijava („first-come, first-served“).

Stručnu praksu studenti mogu obavljati u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koji imaju status pravne osobe, kao i na visokim učilištima koja imaju dodijeljenu Erasmus povelju za visoko obrazovanje u državama članicama EU, te Islandu, Norveškoj, Lihtenštajnu, Makedoniji i Turskoj. Student sam ili u dogovoru s voditeljem studija/mentorom pronalazi ustanovu/tvrtku na kojoj će obavljati stručnu praksu. Korisna poveznica za pretraživanje ponuda stručne prakse: https://erasmusintern.org/

Cjelokupan tekst Natječaja dostupan je na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu:  www.unizg.hr

Rok za prijavu: 1. ožujka 2018. godine do 12:00 sati (online i papirnato)
(postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava)

Dodatne informacije te predaja prijava: Ured za međunarodne odnose - UMO (u zamjenu ECTS koordinatora)! (umo@agr.hr, 01 239 4061, V paviljon, 3. kat).