Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Natječaj :: Međunarodne ljetne škole

Natječaj za pohađanje ERASMUS+ međunarodnih ljetnih škola u sklopu projekta IUCLAND – International University Cooperation on Land Protection in European-Asiatic Countries:

 • 29. svibnja – 03. lipnja 2018. godine
  "International Summer School on Land degradation in Wuhan" na Huazhong Agricutural University, Wuhan, China.
 • 11. – 17. lipnja 2018. godine
  "International Summer School on Land degradation in Shymkent City" na М. Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent City, Kazahstan.
 • 02. – 08. srpnja 2018. godine
  "International Summer School on Land degradation in Zagreb" na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska.

Na Natječaj se mogu prijaviti studenti diplomskih studija Agronomskog fakulteta. Kandidati se mogu prijaviti samo za jednu ljetnu školu. Ljetne škole održavaju se u okviru edukacijskog ERASMUS+ projekta IUCLAND – International University Cooperation on Land Protection in European-Asiatic Countries.

Financiranje:

 • Troškovi boravka i prijevoza bit će pokriveni u sklopu ERASMUS+ programa.

Prijava:

 • Ispunjen prijavni obrazac iucland2018_prijavni_obrazac.doc
 • Prijepis ocjena s diplomskog studija;
 • Potvrda ili izjava o znanju engleskog jezika (min B1);
 • Motivacijsko pismo na engleskom jeziku do 400 riječi.

Prijave se dostavljaju u Zavod za melioracije, V. paviljon, 2. kat. Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

Rok za prijavu: 07. ožujka 2018. godine

Odabir kandidata i rezultati natječaja:

Rangiranje studenata izvršit će se prema prosjeku ocjena, znanju engleskog jezika i kvaliteti motivacijskog pisma. Rezultati natječaja bit će objavljeni najkasnije do 9. ožujka 2018. godine na mrežnim stranicama Agronomskog fakulteta.

Dodatne informacije:

Zavod za melioracije, telefon: +385 1-239-3749/4014/3753, e-mail: mromic@agr.hr, mbubalo@agr.hr mzovko@agr.hr