Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Danijel Mulc, dipl.ing.agr.

Datum održavanja:

Utjecaj dobi jarica pri prvom pripustu na mliječnost i reprodukcijske odlike
15.03.2017 :: 11:00 sati :: Mala vijećnica

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu:

  • prof.dr.sc. Neven Antunac, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, predsjednik
  • prof.dr.sc. Zvonko Antunović, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Poljoprivredni fakultet
  • doc.dr.sc. Zvonimir Prpić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Predloženi mentori:

  • prof.dr.sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  • doc.dr.sc. Ante Kasap, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

SAŽETAK

Dob jarica pri prvom pripustu (jarenju) važan je čimbenik proizvodnosti koza i rentabilnosti kozarske proizvodnje što je osobito izraženo u sustavima intenzivne proizvodnje kozjeg mlijeka gdje se i mali propusti odražavaju na proizvodnu učinkovitost grla i stada te profitabilnost kozarske proizvodnje. Heterogeni, katkad i poprilično oprečni stavovi uzgajivača, stručne, ali i znanstvene javnosti oko poželjne (ciljane) dobi jarica pri prvom pripustu upućuju na potrebu daljnjeg istraživanja navedene problematike. Cilj istraživanja je utvrditi u kojoj mjeri dob jarica pri prvom pripustu i jarenju utječe na određena važna svojstva mliječnosti, plodnosti i dugovječnosti. Istraživanje će biti provedeno korištenjem podataka prikupljenih u rutinskim kontrolama reprodukcijskih pokazatelja i mliječnosti koza u Republici Hrvatskoj. Fenotipski zapisi pokazatelja mliječnosti (količina mlijeka, količina i udjeli mliječne masti, bjelančevina i laktoze, trajanje laktacije te broj somatskih stanica), plodnosti i osobine legla (veličina legla, porodna masa jaradi, spol, ukupna masa legla) te dugovječnosti (broj dana u proizvodnji, broj jarenja i broj laktacija, ukupna životna proizvodnja) biti će analizirani korištenjem prikladnih statističkih modela. Rezultati istraživanja bi trebali predstavljati znanstveno utemeljenu osnovu za donošenje relevantnih poslovnih i uzgojnih odluka u sustavima intenzivne proizvodnje kozjeg mlijeka.