Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Natječaj ESA 2018 :: Farm Practice in the Loire Region, France

Objavljen je natječaj od strane poljoprivrednog visokog učilišta École Supérieure d'Agriculture d'Angers (ESA), Francuska:

Farm Practice in the Loire Region, France

Stručna praksa ESA programa razmjene namijenjena je studentima za odrađivanje stručne prakse na poljoprivrednim gospodarstvima u Francuskoj. Prijaviti se mogu studenti agronomskih i srodnih znanosti sa znanjem francuskog jezika koji su motivirani za rad na poljoprivrednom gospodarstvu. Poljoprivredna gospodarstva pokrivaju troškove smještaja i hrane, a troškove puta i osiguranja snose sami studenti.

Razdoblja obavljanja prakse (ukupno trajanje može biti 4 ili 8 tjedana): 4. srpnja - 4. kolovoza 2018. godine i/ili 3. kolovoza – 31. kolovoza 2018. godine

Za prijavu je potrebna sljedeća dokumentacija:

Dodatne informacije: prilog 2

Rok za prijavu: 20. ožujka 2018. godine

Prijave s potpunom dokumentacijom dostavljaju se u Ured za međunarodne odnose (V. paviljon, 3. kat).

Dodatne informacije: UMO, telefon: 239 4061, e-mail: umo@agr.hr.