Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Nastupna predavanja

Datum održavanja:

Dr. sc. Dario Vučenović :: "Okolinski stresori i adaptivno ponašanje u ekološkoj psihologiji"
utorak, 27. ožujka 2018 :: 9:30 sati :: dvorana IV/C

Predavanje će se održati u nazočnosti Stručnog povjerenstva u sastavu:

  • prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • prof.dr.sc. Branka Aničić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • prof.dr.sc. Dean Ajduković, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet

te nastavnika i studenata Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.

Dr. sc. Marina Štambuk :: "Psihološki aspekti življenja u gradu"
utorak, 27. ožujka 2018. :: 10:30 sati :: dvorana IV/C

Predavanje će se održati u nazočnosti Stručnog povjerenstva u sastavu:

  • prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • prof.dr.sc. Branka Aničić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • prof.dr.sc. Dean Ajduković, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet

te nastavnika i studenata Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.