Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Vladimir Brajković, mag.ing.agr.

Datum održavanja:

Utjecaj mitogenoma na svojstva mliječnosti goveda
27.03.2018. :: 11:00 sati :: Velika vijećnica

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu:

  • izv.prof.dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  • doc.dr.sc. Maja Ferenčaković, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  • prof.dr.sc. Peter Dovč, Univesity of Ljubljana, Biotechnical faculty

Predloženi mentori:

  • prof.dr.sc. Ino Čurik, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  • doc.dr.sc. Strahil Ristov, viši znanstveni suradnik - Institut Ruđer Bošković, vanjski suradnik - Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva

Sažetak

Polimorfizam mitogenoma jedan je od čimbenika koji utječe na proizvodna svojstva kao što su

pokretljivost spermatozoida, mliječna svojstva i tov. Donedavno, učinci mitogenoma na mliječna

svojstva (količine mlijeka, masti i proteina) goveda proučavali su se na način da su rodovi dobiveni iz pedigrea. Međutim, učinci mitogenoma gdje su rodovi određeni pedigreom i molekularnim analizama, nisu do sada opsežno proučavani. Za navedenu analizu potrebno je raspolagati s velikim brojem tipiziranih jedinki kao i dobro evidentiranih proizvodnih podataka, a što je financijski zahtjevno. U ovoj disertaciji koristit će se NGS tehnika te će se optimizirat uzorkovanje rodova koje je potrebno tipizirati (>100) s obzirom na najveći broj zapisanih mjerenja mliječnih svojstava holstein goveda u RH. Kvantitativnom analizom utvrdit će se utjecaj polimorfnosti mitogenoma na mliječna svojstva (količine mlijeka, masti i proteina) goveda.