Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Josip Vrdoljak, mag.ing.agr.

Datum održavanja:

Povezanost morfologije vimena s proizvodnjom mlijeka i zdravljem mliječne žlijezde alpina koza
03.04.2018.  ::  11:00 sati :: Mala vijećnica

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu:

  • prof.dr.sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, predsjednik
  • prof.dr.sc. Neven Antunac, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  • dr.sc. Miroslav Benić, znanstveni savjetnik, Hrvatski veterinarski institut, Zagreb

Predloženi mentori:

  • doc.dr.sc. Zvonimir Prpić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  • izv.prof.dr.sc. Antun Kostelić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Sažetak

Posljednjih godina povećan je interes za istraživanjem morfologije kozjeg vimena ne samo sa stanovišta njegove prikladnosti strojnoj mužnji, već i u pogledu proizvodnje mlijeka i zdravlja vimena. Naime, u stadima visokomliječnih koza kao rezultat dugotrajne i jednostrane selekcije na povećanje mliječnosti sve je zamjetnije narušavanje morfologije vimena prvenstveno zbog sve većeg pritiska mase vimena na njegov suspenzorni sustav. Navedeno se, uz narušene muzne odlike, negativno odražava na zdravlje vimena, tako da se pojedine morfološke odlike vimena sve češće navode kao čimbenik proizvodne dugovječnosti mliječnih koza. S obzirom da se proizvodnja kozjeg mlijeka u Hrvatskoj zasniva na visokomliječnim pasminama, od kojih je najbrojnija alpina, cilj istraživanja je utvrditi povezanost morfologije vimena s proizvodnjom i kemijskim sastavom mlijeka, odnosno povezanost pojedinih morfoloških odlika vimena sa pokazateljima zdravlja mliječne žlijezde alpina koza.