Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Natječaj za akademsku mobilnost u 2018. godini (drugi krug)

Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za akademsku mobilnost u 2018. godini prema sljedećim stavkama:

Prijavljuju se mobilnosti koje će se ostvariti od 01.07. – 31.12.2018.

b) prekogranična mobilnost prema visokoškolskim ili znanstvenim ustanovama u cijelome svijetu (nije nužno da Sveučilište u Zagrebu ili sastavnica imaju sklopljen međusveučilišni/međufakultetski sporazum)

Dostupan maksimalan iznos sredstava kako slijedi:

 • Europa:
  • zona 1 (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Mađarska, Makedonija, Slovenija, Srbija) – 3.800,00 kn
  • zona 2 (zemlje ni u zoni 1 ni u zoni 3) – 4.600,00 kn
  • zona 3 (Švicarska, Lihtenštajn, Ujedinjeno Kraljevstvo, Irska, skandinavske zemlje) – 5.400,00 kn
 • Sjeverna Afrika i Bliski Istok: 6.100,00 kn
 • Sjeverna Amerika, Južna Amerika, Azija, Australija: 8.500,00 kn

c) mobilnost doktorskih studenata Sveučilišta u Zagrebu (kotizacije za konferencije)

Moguće su samo prekogranične mobilnosti. Trošak kotizacije refundirat će do maksimalnog iznosa od 2.150,00 kn.

Važno: doktorski se studenti obavezno u prijavi za konferenciju organizatoru konferencije prijavljuju kao doktorski studenti određene sastavnice Sveučilišta u Zagrebu te također se obavezno u potvrdi o sudjelovanju na konferenciji, u materijalima i publikacijama konferencije navode kao doktorski studenti određene sastavnice Sveučilišta u Zagrebu što će se provjeravati u obradi izvješća za potraživanje refundacije

Prijava kandidata

Za stavku b) mogu se prijaviti djelatnici u znanstveno-nastavnim, znanstvenim, nastavnim i suradničkim zvanjima te znanstveni novaci.

Za stavku c) mogu se prijaviti doktorski studenti Agronomskog fakulteta.

Potrebni dokumenti za prijavu

Za stavku b)

 1. ispunjen i otisnut on-line prijavni obrazac: https://zagreb.moveon4.com/locallogin/5ab4bf953f5d66b11b74d41d/eng
 2. Ispunjen obrazac plana posjeta prilog1.doc
  Važna napomena: Ukoliko se u okviru mobilnosti planira održati nastava obavezno navesti: naziv modula, broj sati predavanja, razina
 3. pozivno pismo gostujuće institucije
 4. ispis A1 radova od 2013. do 2017. godine ovjeren od strane CAK-a

Za stavku c)

 1. ispunjen on-line prijavni obrazac: https://zagreb.moveon4.com/locallogin/5ab4bf953f5d66b11b74d41d/eng
 2. potvrda da je doktorski student upisan u studij u akademskoj godini u kojoj se prijavljuje
 3. potvrda prihvata sudjelovanja na konferenciji (ukoliko je rad / sažetak u postupku recenzije, moguće je priložiti potvrdu o istome)
 4. iznos kotizacije (dostaviti program, ispis s mrežne stranice ili dokument iz kojeg je vidljiva kotizacija)
 5. ispis svih A1 i A2 radova ovjeren od strane CAK-a

Napomene:

 • pregled međunarodnih sporazuma dostupan na stranicama Evidencije međunarodne suradnje Sveučilišta u Zagrebu http://medjunarodna.unizg.hr/
 • odobravaju se troškovi smještaja do 800 kuna dnevno do 14 dana u sklopu bilateralnih, već potpisanih sporazuma
 • odobravaju se troškovi smještaja do 800 kuna dnevno do 5 dana  svrhu sklapanja novih sporazuma i novih oblika suradnje

Prijave se dostavljaju

 • e-poštom (1 datoteka u .pdf formatu): umo@agr.hr

Napomena: ispunjen on-line prijavni obrazac u pdf formatu sastavni je dio cjelokupne prijave.

Rok za prijavu

 • on-line prijave Sveučilištu u Zagrebu: 23. travnja 2018. godine
 • e-poštom cjelokupna prijava u UMO: 25. travnja 2018. godine

Odabir kandidata

Agronomski fakultet obvezan je Sveučilištu u Zagrebu dostaviti rang-listu koju će sastaviti  Odbor za međunarodnu suradnju. Povjerenstvo za odabir zaposlenika i studenata u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu zadržava pravo da ne uzme u obzir rang-listu određene sastavnice.

Kriteriji odabira Agronomskog fakulteta kriteriji.pdf

Kompletan tekst Natječaja

Dodatne informacije

Ured za međunarodne odnose, umo@agr.hr; 239 3611