Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Vjekoslav Markotić, dipl.ing.agr.

Datum održavanja:

Fauna kukaca iz podreda Sterrnorhyncha u nasadima agruma u Republici Hrvatskoj
četvrtak 12. travnja :: 13:00 sati :: Velika vijećnica

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada :

  • Prof. dr. sc. Božena Barić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, predsjednica
  • Prof. dr. sc. Đani Benčić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  • Dr.sc. Tatjana Masten Milek, znanstveni suradnik, Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo

Predloženi mentor:

  • Prof. dr. sc. Renata Bažok, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Sažetak

Dosadašnja faunistička istraživanja kukaca iz podreda Sternorrhyncha (Hemiptera) u Hrvatskoj samo su u manjem dijelu uključivala istraživanja u našim uzgojnim područjima na vrstama agruma koji pripadaju rodovima Citrus, Fortunella i Poncirus. Uzimajući u obzir intenziviranje trgovine sadnim materijalom u posljednjem desetljeću i konstantne nalaze novih štetnih organizama, kako u Mediteranskim zemljama tako i u Hrvatskoj, cilj istraživanja je napraviti inventarizaciju kukaca iz podreda Sternorrhyncha u uzgojnim područjima agruma. Budući da neki od najopasnijih štetnika agruma pripadaju ovom podredu, potrebno je utvrditi i eventualnu prisutnost karantenskih štetnih organizama. Istraživanje će biti provedeno u županijama koje pripadaju području uzgoja agruma u Hrvatskoj, u vremenskom razdoblju od tri godine. Poznavanje faune koja se javlja na ovim važnim voćnim vrstama za domaću poljoprivredu pridonijet će većem uspjehu njenog kasnijeg suzbijanja.