Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Dan obilježavanja dana zdravlja

Datum održavanja:

Radionica "Ovisnik o alkoholu ili kultura pijenja - tvoj izbor!"
subota, 7. 04. 2018. :: VI paviljon

Program

Od 9.30 do 10.00 sati

  • registracija studenata, preuzimanje promotivnog materijala i izbor sportskih aktivnosti

I.dio 10.00 - 11.30 sati

Predavaonica VI/A

  • Uvodna riječ: izv. prof. dr. sc. Romana Caput-Jogunica, Agronomski fakultet

Pozvana predavanja:

  • Doc. dr. sc. Sanja Ćurković: Konzumiranje alkohola u studentskoj populaciji
  • Prim. Anto Orešković, dr. med. specijalist psihijatar: Utjecaj alkohola na zdravlje

II. dio od 11.30 do 12.00 sati

Velika vijećnica fakulteta

  • Doc. dr. sc. Ana Marija Jagatić Korenika: Kultura pijenja vina
  • Studenti Ms studija i članovi Vinarske grupe: Sara Šima Matković, Petra Ligutić, Ivan Počepan, Ana Husić i Iva Babić, rad u grupama: praktični prikazi 

III. dio 12.00 do 12.30 sati

Prostor ispred 4., 5. i 6. Paviljona

  • Kineziološke aktivnosti: ultimate frizbee, badminton, odbojka i vježbe istezanja
    Voditelji aktivnosti: Pavlović Davor, prof., doc. dr. sc. Sanja Ćurković, izv. prof. dr. sc. Romana Caput-Jogunica i Vito Šiljaković, student diplomskog studija

Organizator radionice: Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu u suradnju sa studentima: Lorena Đurić, Dasen Višić, Erik Matić, Martina Sliško, Kristina Nikolić, Maja Krčelić i Anika Keinhappel.