Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Otkriven novi biljni virus

U sklopu NEWFELPRO projekta "Ecology of an emerging grapevine virus in Croatia and California" doc. dr. sc. Darko Vončina, djelatnik Zavoda za fitopatologiju, u suradnji s prof. Rodrigom P. P. Almeidom, Department of Environmental Science, Policy and Management - UC Berkeley, otkrili su novi virus u vinovoj lozi. Za novi virus, koji je pronađen u hrvatskim autohtonim sortama koje se uzgajaju na području Kaštela, je predloženo ime "grapevine badnavirus 1". Rad je dostupan na poveznici: https://doi.org/10.1007/s00705-018-3850-6