Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Predavanja :: mr.sc. Vesna Kolar Planinšič

Datum održavanja: -

Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da, u okviru Erasmus + Mobility programa, kao gost predavač  Studija krajobrazne arhitekture dolazi mr.sc. Vesna Kolar Planinšič,  viši predavač na Visokoj školi za održivi razvoj  u Kranju, Slovenija.

Predavanja će se održati:

Četvrtak, 26.04.2018., 12-16 sati, dvorana IVB

Teme:

  • Strateška procjena utjecaja na okoliš (prema Direktivi SEA 2001)
  • Procjena utjecaja na okoliš (prema Direktivi EIA 2004)

Petak, 27.04.2018., 12-16 sati, dvorana IVB

Teme:

  • Prekogranične procjene utjecaja na okoliš
  • Procjena utjecaja na Naturu 2000 (prema Direktivi o staništima, članak 6 (4) i 6 (3))

Predavanje je namijenjeno studentima preddiplomskog i diplomskog Studija krajobrazne arhitekture te svim zainteresiranima za teme zaštite prirode i okoliša.

Vesna Kolar Planinšič

Pročelnica Odjela za stratešku procjenu utjecaja na okoliš, Uprave za okoliš, Ministarstva za okoliš i prostor Republike Slovenije

Nakon završenog studija krajobrazne arhitekture  1986.g., pohađala je i završila specijalizaciju na Kraljevskoj akademiji primijenjene umjetnosti Danske u Kopehagenu te poslijediplomski studij urbanističkog i prostornog planiranja Sveučilišta u Ljubljani 1990.g.. Nakon toga radi u praksi na integraciji prirodne i kulturne baštine u prostorne planove.

Vesna Kolar Planinšič radi u Ministarstvu za okoliš i prostor od 1995.g. prvo na Alpskoj konvenciji, a potom na temama zaštite prirode kao što su Life III-Nature i Natura 2000 kao koordinator.  Od 2005 g.  je pročelnica Odjela za stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Kontakt osoba je za provedbu  Konvencije o prekograničnim utjecajima (Espoo) i SEA protokola, te na međunarodnom nivou Predsjednica radne grupe za njihovu provedbun (UN/UNECE Ženeva). Također je član EIA/SEA radne skupine Europske komisije.

Vodi procedure prekograničnih utjecaja za SEA i EIA. Kao aktivni sudionik EU i OECD procesa i kao koordinator EC Direktive 42/2001, Vesna Kolar Planinšič je pripremala sistemske prijedloge  (zakoni/uredbe) i proces primjene za SEA/EIA direktive u Sloveniji. Organizira primjenu Akcijskog plana Strategije osposobljavanja u provedbi SEA/EIA  direktiva za 2015-2020.g.

Predavač je na Visokoj školi za održivi razvoj kao i gost predavač na Sveučilištu u Ljubljani te Sveučilištu u Klagenfurtu.