Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Prvi Dan doktorata na Agronomskom fakultetu i izložba postera doktoranada

Datum održavanja:

Prvi Dan doktorata održat će se 10. svibnja od 9 do 14 sati u VI. paviljonu, u Velikoj vijećnici i predvorju.

Pozivamo polaznike doktorskog studija, studente, mentore da dođu poslušati izlaganja polaznika Poslijedipomskog doktorskog studija Poljoprivredne znanosti i ostalih gostiju  te pogledati plakate s aktualnim istraživačkim rezultatima u predvorju VI. paviljona

Poziv i program Dana doktorata