Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Filip Topličanec, dipl. ing. agr.

Datum održavanja:

Prihvaćanje entomofagije: utjecaj informacija o koristima kukaca i senzorna ocjena
četvrtak, 24. svibnja :: 11:00 sati :: Mala vijećnica

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada :

  • Prof. dr. sc. Damir Kovačić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, predsjednik
  • Prof. dr. sc. Renata Bažok, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Šatalić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Predloženi mentor:

  • Prof. dr. sc. Marija Cerjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Sažetak

Jedan od novih trendova u Zapadnim zemljama je entomofagija odnosno konzumacija kukaca koja donosi brojne osobne i društvene koristi. Međutim, kukci još uvijek nisu u značajnoj mjeri zastupljeni na jelovnicima EU zbog odbojnosti koju izazivaju kod potrošača. Kako bi se moglo predvidjeti ponašanje potrošača važno je poznavati čimbenike koji utječu na prihvaćanje entomofagije.

Cilj ovog istraživanja je utvrditi utjecaj socio-psiholoških obilježja potrošača i utjecaj informacija o osobnim i društvenim koristima konzumacije hrane koja sadrži kukce na prihvaćanje takve hrane. Senzornim testiranjem keksa koji u svom sastavu sadrži kukce utvrdit će se utjecaj informacije o prisustvu kukaca u hrani na senzornu ocjenu takve hrane. Rezultati istraživanja dati će sveobuhvatnije spoznaje o prihvaćanju entomofagije koje se mogu koristiti u marketinškim aktivnostima kod uvođenja na tržište proizvoda koji sadrže kukce.