Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Ivan Prša dipl. ing. agr.

Datum održavanja:

Utjecaj vremenskih i klimatskih uvjeta na vinogradarsku proizvodnju u Hrvatskoj
utorak, 22. svibnja :: 13:00 sati :: Mala vijećnica

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada :

  • Prof. dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, predsjednik
  • Doc. dr. sc. Maja Telišman Prtenjak, viša znanstvena suradnica, Sveučilište u Zagrebu, Geofizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet
  • Doc. dr. sc. Silvio Šimon, Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo

Predloženi mentor:

  • Prof. dr. sc. Marko Karoglan, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  • Dr. sc. Višnjica Vučetić, Državni hidrometeorološki zavod, Hrvatska

Sažetak

Vinogradarstvo je poljoprivredna djelatnost pod izraženim utjecajem vremenskih i klimatskih uvjeta te stoga vrlo osjetljiva na klimatske promjene. Istraživanje obuhvaća analizu utjecaja vremenskih uvjeta na fenološki razvoj loze i kakvoću grožđa, putem praćenja četiri pokusna kultivara (Chardonnay, Graševina, Merlot i Plavac mali) tijekom dvije proizvodne godine. Nadalje, arhive Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo i Agronomskog fakulteta raspolažu minimalno tridesetogodišnjim nizom podataka o rokovima berbe i kvalitativnim parametrima grožđa iz različitih regija Hrvatske, čijom će se analizom i usporedbom s klimatskim podacima za isto razdoblje utvrditi kako su glavne klimatske komponente utjecale na proizvodnju grožđa. Osim toga, pomoću meteoroloških podataka DHMZ utvrdit će se i trendovi agroklimatskih indeksa za razdoblje 1961.–2017. Karte četiriju agroklimatskih indeksa u razdoblju 1988.–2017. i usporedba s referentnim razdobljem 1961.–1990. ukazat će na klimatske promjene u posljednjih 30 godina, što će biti podloga za izradu novog prijedloga vinogradarske regionalizacije u Hrvatskoj.