Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Rezultati Natječaja :: Međunarodna ljetna škola - Rogów, Poljska

Rezultati Natječaja za pohađanje CASEE međunarodne ljetne škole „Sustainable Food Production Chain“ na Warsaw University of Life Sciences, Rogów, Poljska.

Temeljem odluke Povjerenstva za odabir studenata donosi se rang lista studenata prijavljenih na Natječaj za pohađanje CASEE međunarodne ljetne škole „Sustainable Food Production Chain“ koja će se održati od 16. – 23. srpnja 2018. godine na Warsaw University of Life Sciences, Rogów, Poljska.

Natječaj je objavljen 10. svibnja 2018. godine na mrežnim stranicama Agronomskog fakulteta. Zaprimljeno je ukupno 6 prijava studenata. Na temelju prosjeka ocjena, razine znanja engleskog jezika te kvalitete motivacijskog pisma, Povjerenstvo odobrava pohađanje ljetne škole za tri studentice sukladno niže navedenoj rang listi.

  1. Elizabeta Gavić
  2. Darija Borović
  3. Tea Arvaj
  4. Dora Krznarić
  5. Patricia Krpan
  6. Antonio Pavičić

Ukoliko netko od odabranih studenata odustane od pohađanja ljetne škole, rang lista se pomiče, a o čemu će studenti biti pravodobno obaviješteni.

Prof. dr. sc. Renata Bažok
Prodekanica za međunarodnu suradnju