Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana doktorskog rada :: Lucijano Jakšić,dipl.ing.agr.

Datum održavanja:

Strateško planiranje u razvojnim programima hrvatskoga vinogradarstva i vinarstva
28. svibnja 2018. :: 13 sati :: Velika vijećnica

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:

  • Prof. dr. sc. Đurđica Žutinić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet
  • Izv. prof. dr. sc. Marko Karoglan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Mentor:

  • Izv. prof. dr. sc. Mario Njavro, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Sažetak

Razvojni programi (RP) u vinogradarstvu i vinarstvu (RP-VIV) donose se ukoliko postoji prijetnja za postojeće stanje ili u okolnostima ograničenih resursa. U radu je na primjerima RP-VIV-a Hrvatske analiziran proces njihova donošenja, mapirani su dionici tog procesa te su istraženi percepcija i stavovi dionika. Postoje dva osnovna polazišta za izradu RP-a: 1. „analitičko“ polazište odnosno pristup „odozgo prema dolje“ (engl. top-down); 2. „sintetičko“ polazište–odnosno pristup „odozdo prema gore“ (engl. bottom-up). Prvo polazište koji ujedno ne uvažava participativan pristup (PP) za neke grupe dionika percipirano je nepravednim zbog isključenosti ili uzrokuje otpor pri provođenju. Suprotno tomu, drugo polazište uz PP percipirano je pozitivno i opravdano u smislu: adekvatnosti, specifičnosti, mjerljivosti te dostižnosti ciljeva. Efikasan PP dionika pri donošenju RP-a moguć je novim strukturiranim modelom komunikacije dionika (SMKD).

Ključne riječi: strategija, participativan pristup, dionici, komunikacija, q-metodologija