Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada: Mateja Pećina, mag.ing.agr.

Datum održavanja:

Povezanost polimorfizma FASN, SCD i GH gena sa sadržajem masti i masnih kiselina u trupu i mesu junadi
srijeda 30. svibnja :: 10:00 sati :: Mala vijećnica

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • Izv.prof.dr.sc. Jelena Ramljak, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, predsjednica
  • Izv.prof.dr.sc. Miljenko Konjačić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  • Prof.dr.sc. Velimir Sušić, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet

Predloženi mentor:

  • Prof.dr.sc. Ante Ivanković, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Sažetak

Kvalitetu goveđeg trupa i mesa, posebice s gledišta potrošača određuje udio masnog tkiva u trupu i mesu, te udjeli i odnosi zasićenih i nezasićenih masnih kiselina. Dosadašnje spoznaje ukazuju da su navedene fenotipske odlike pod značajnim utjecajem genetskog profila, što je korišteno u redovitim selekcijskim mjerama. Zapažanja polimorfnih oblika gena odgovornih za kodiranje hormona i enzima metabolički vezanih za sintezu i profiliranje masti i masnih kiselina otvara mogućnost neposredne genske selekcije. Pobuđen je znanstveni interes za utvrđivanje interakcije određenih polimorfnih genskih kandidata s kvalitetom mesa, posebice masnog tkiva. Stoga je cilj predloženog istraživanja utvrditi povezanost odabranih polimorfnih genskih kandidata (FASN, SCD, GH) s udjelom masnog tkiva u trupu i mesu, te odnosima zasićenih i nezasićenih masnih kiselina u mesu goveda. Istraživanje će uključiti junad sedam genotipova držanih u istim uvjetima, uz poštivanje svih načela etičnosti.