Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Odluka o participaciji troškova studiranja

Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskom, diplomskom, integriranom i stručnom studiju na Sveučilištu u Zagrebu.

Pravila participacije-odluka Senata