Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Predavanje :: dr.sc. Davor Andrić

Datum održavanja:

Suvremene projektantske tehnike, materijali i konstrukcije
srijeda, 30.05.2018. :: 11 sati :: Haulikov ljetnikovac

Dr.sc. Davor Andrić s Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, održat će (u sklopu nastave na predmetu Konstrukcije i materijali u krajobraznoj arhitekturi / studij Krajobrazna arhitektura) predavanje „Suvremene projektantske tehnike, materijali i konstrukcije“.

Očekivano trajanje predavanja je 2 školska sata, uključivo vrijeme za diskusiju.

Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju predavanju u srijedu, 30.05.2018. u 11 sati u Haulikovom ljetnikovcu.