Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Rezultati :: Natječaj za dodjelu nagrade nastavnicima za izvrsnost u nastavi i/ili vođenju izvannastavnih aktivnosti - na prijedlog studenata

Rezultati

Lista 1*
(nastavnici koji predaju ≤ 250 studenata)
Lista 2*
nastavnici koji predaju >250 studenata)
ime i prezime broj glasova ime i prezime broj glasova
Konjačić Miljenko 69 Lazarević Boris 66
Leto Josip 63 Treer Tomislav 66
Mihaljević Žulj Marin 49 Bensa Aleksandra 64
Topolovec-Pintarić Snježana 49 Kisić Ivica 60
Svečnjak Lidija 48 Mioč Boro 48
Benčić Đani 46 Kasap Ante 47
Grubišić Dinka 46 Đermić Edyta 46
Mešić Aleksandar 44 Andabaka Željko 44
Galić Ante 39 Fabek Uher Sanja 33
Han Dovedan Ines 39 Grgić Ivo 33

*Prikazano je po 10 nastavnika sa svake liste koji su dobili najviše glasova. Na listi za glasanje nisu bile uključene nastavnice Tjelesne i zdravstvene kulture.

Nastavnik (nastavnici) koji je osvojio najviše bodova na jednoj od lista bit će predložen za dodjelu Nagrade nastavnicima za izvrsnost u nastavi i/ili vođenju izvannastavnih aktivnosti - na prijedlog studenata.
Častitamo!!!

Natječaj

Online glasovanje je završeno

Na temelju članka 12. točke 2. lzmjene i dopune Pravilnika o dodjeli javnih priznanja i nagrada Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta (dalje u tekstu: Fakultet) od 15.5.2018., Odbor za nastavu i izbor nastavnika pokreće postupak za dodjelu nagrade nastavnicima za izvrsnost u nastavi i/ili vođenju izvannastavnih aktivnosti - dvije nagrade.

Cilj nagrade je istaknuti nastavnike koji se, po mišljenju studenata, posebno zalažu za kvalitetu provedbe nastave i/ili izvannastavnih aktivnosti.

Na mrežnim stranicama AFZ bit će objavljena imena svih nastavnika podijeljena u dvije Iiste, koje se formiraju na temelju medijana broja studenata kojima nastavnici predaju (skupina nastavnika koja predaje broju studenta koji je < medijanu i skupinu koja predaje broju studenata većem od medijana).

Pravo glasovanja imaju svi studenti Fakulteta.

Glasovanje se provodi putem aplikacije koja je dostupna na mrežnoj stranici Fakulteta od 05. do 17. lipnja 2018. Sa svake liste studenti biraiu tri nastavnika.

Nakon provedenog glasovanja, Radna skupina koju imenuje Odbor za nastavu dostavit će Povjerenstvu za nagrade lzvješće i predložit po jednog nastavnika s najviše osvojenih glasova sa svake liste za dodjelu nagrade.

Prijedlozi Povjerenstva za nagrade dostavljaju se Fakultetskom vijeću koje donosi konačnu odluku o dodjeli nagrade.

Natječaj

Prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić
prodekanica za nastavu