Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Silvia Križanac, mag.nutr.

Datum održavanja:

Biokemijsko-histološki profil i ekspresija stresnih proteina romba (Psetta maxima, L.) u sjevernom Jadranu
srijeda 20. lipnja :: 12:00 sati :: Mala vijećnica

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • Izv.prof.dr.sc. Tea Tomljanović, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, predsjednica
  • Prof.dr.sc. Tomislav Treer, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet,
  • Dr.sc. Natalija Topić Popović, znanstvena savjetnica, Institut Ruđer Bošković

Predloženi mentori:

  • Doc.dr.sc. Daniel Matulić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  • Dr. sc. Ivančica Strunjak-Perović, znanstvena savjetnica, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Sažetak

Razvitak akvakulture se oslanja na povećanje proizvodnje postojećih akvakulturnih vrsta te uvođenje novih u uzgoj. Romb (Psetta maxima L.) je uveden u kontrolirani uzgoj krajem prošlog stoljeća te se danas uzgaja u nekoliko europskih zemalja. Vezujući se uz potrebe daljnjeg rasta proizvodnje, ali i naznakama ograničenog položaja za uzgoj, nužna su saznanja o biološkom odgovoru vrste na promjene okolišnih čimbenika. Odabir lokacije i geografskog područja ključan je čimbenik uspješnog uzgoja. Cilj istraživanja je kroz analize biokemijskih parametara krvne plazme, histološkog profila tkiva bubrega, jetre, crijeva i škrga te gensku ekspresiju stresnih proteina utvrditi fiziološki status romba u kontroliranom kaveznom uzgoju u moru tijekom dva temperaturno različita perioda te utjecaj uzgojnih uvjeta na istraživanu vrstu. Dobiveni podaci će se usporediti sa divljom populacijom iste vrste uzorkovanom u hladnijem dijelu godine koji, biološki, predstavlja optimalan sezonski period za rast i razvoj istraživane vrste.