Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Marko Maričević, mag.ing.agr.

Datum održavanja:

Dialelna analiza otpornosti ozime pšenice na fuzarijsku palež klasa
utorak, 26. lipnja :: 12:00 sati :: Mala vijećnica

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • Prof.dr.sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, predsjednik
  • Dr.sc. Valentina Španić, znanstvena savjetnica, Poljoprivredni institut Osijek
  • Dr.sc. Ivica Ikić, znanstveni suradnik, Bc institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja d.d.

Predloženi mentor:

  • Prof.dr.sc. Hrvoje Šarčević, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Sažetak

Fuzarijska palež klasa uzrokovana s Fusarium spp. smanjuje prinos i kvalitetu zrna kontaminirajući ga s mikotoksinima. Stvaranje otpornih kultivara je najučinkovitiji način smanjivanja šteta nastalih zbog fuzarijske paleži klasa. Poljski pokus s osam europskih genotipova ozime pšenice i njihovih F1 križanaca, proizvedenih prema shemi polovičnog dialela, provodit će se tijekom tri uzastopne godine na lokaciji Botinec u uvjetima umjetne infekcije izolatom gljivice Fusarium graminearum i u prirodnim uvjetima (kontrola). Cilj rada je procijeniti način nasljeđivanja, heterozis i kombinacijske sposobnosti za otpornost na fuzarijsku palež klasa te utvrditi genetsku varijabilnost za gubitak prinosa kao posljedica umjetne infekcije. Očekuje se da će ovo istraživanje pomoći u izdvajanju obećavajućih roditeljskih kombinacija kao materijala za buduću selekciju visokoprinosnih genotipova otpornih na fuzarijsku palež klasa.