Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Rad u prestižnom časopisu

Djelatnici Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta objavili su rad u časopisu Renewable and Sustainable Energy Reviews (Q1, IF: 9.184; 5yIF: 10.093).

Bilandzija, N., Voca, N., Jelcic, B., Jurisic, V., Matin, A., Grubor, M., Kricka, T. (2018). Evaluation of Croatian agricultural solid biomass energy potential. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 93, 225-230.

Rad je dostupan na mrežnim stranicama časopisa: https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.05.040