Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Svečano promovirano novih 368 doktora znanosti i umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

U Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, u nedjelju 1. srpnja 2018. u 10 i 14 sati, održane su dvije svečane promocije doktora znanosti i umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Rektor prof. dr. sc. Damir Boras promovirao je novih 368 doktora znanosti i umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom prve svečanosti u 10 sati promovirana su 183 kandidata, a na drugoj njih 185.

Promocije su započele svečanim ulaskom rektora, prorektora i dekana na pozornicu HNK-a, nakon čega je intonirana himna RH. Na svečanosti je uslijedio govor rektora prof. dr. sc. Damira Borasa. Nakon što su kandidati izgovorili tekst prisege i rektor ih proglasio doktorima znanosti i umjetnosti, promovirani kandidati prebacili su kičanku (coflek) na akademskim kapama na desnu stranu, čime su i simbolično ušli u novo i više akademsko zvanje. Uslijedilo je uručivanje diploma te upisivanje promoviranih u knjigu doktora. Svečanosti su završile akademskom himnom Gaudeamus igitur.

Čestitamo svima, a posebne čestitke doktorandima Agronomskog fakulteta.

Fotogalerija

1. srpnja 2018. :: svečane promocije doktora znanosti i umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
1. srpnja 2018. :: svečane promocije doktora znanosti i umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu